ตรวจ สอบ เครน สำคัญอย่างไร ทำไมจะต้องตรวจสอบ

ตรวจสอบเครน
January 5, 2022 0 Comments

การตรวจ สอบ เครน นั้นสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นก็เพราะว่ารถเครนนั้นจะทำหน้าที่ในการใช้ในการยกของหนักต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งของที่ยกนั้นก็มีน้ำหนักที่หลากหลายและ แตกต่างกัน และ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั้นจะต้องมีตรวจ สอบ เครนไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ในการใช้งานนั้นมั่นใจได้ว่าเครนของเรานั้นจะทำงานไม่ผิดพลาด และ  มั่นใจในการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น ตรวจ สอบ เครน จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ทำไมจึงจะต้องตรวจ สอบ เครน

                ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์ และ วิธีทดสอบ ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของปั่นจั่น รวมถึงกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และ สภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่อง หม้อน้ำ ใน ปี  พศ.2552 นั้นได้มีกำหนดให้ทุกหน่วยงานนั้นนำเครน หรือปั่นจั่นที่ใช้งานแล้วต้องไปตรวจสอบเครน หรือ ทดสอบในทุก ๆ 3 เดือน และ ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามน้ำหนัก และ ลักษณะที่ใช้งาน รวมทั้งเครนที่หยุดใช้งานมากกว่ากว่า 6 เดือน เพื่อความปลอดภัยแก่การใช้งาน ทั้งชีวิต และ ทรัพย์สิน ของบริเวณโดยรอบที่มีการใช้งาน

ข้อดีของ “การตรวจสอบเครน”

            การตรวจสอบเครนนั้นก็มีข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งจะมีข้อ  ดีทั้งตัวผู้ใช้งาน และ ผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีการทำงานของเคลน และ ปั่นจั่น

  • ช่วยให้เราได้รู้ว่าสภาพของเครน และ ปั่นจั่นของเรานั้นมีความพร้อมในการใช้งาน หรือ ไม่ มีความผิดพลาดในส่วนใดหรือไม่
  • ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซม และ บำรุง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหากว่าเรารู้ว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้น และ ลดโอกาสที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่มากกว่า หากว่าปล่อยไว้นานเกินไป
  • มั่นใจในการใช้งานได้มากขึ้น เพราะว่าหากว่าตรวจสอบแล้วจะทำให้เรานั้นมั่นใจได้ว่าเครนของเรานั้นไม่มีปัญหาในการใช้งาน

ตรวจสอบอย่างไรบ้าง

            การตรวจสอบเครนนั้นก็จะมีขั้นตอนที่หลากหลาย และ จะต้องมีการตรวจในทุก ๆ ส่วนเพื่อให้ในการใช้งานของเครนนั้นมีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหาย และ สามารถทำงานได้อย่างดี และ ไม่มีความผิดพลาด

  • ตรวจสอบโครงสร้างมีความสึกหรอ หรือไม่ตรวจสอบที่ข้อต่อต่าง ๆ มีการสึกหรอในการรับน้ำหนัก และ น็อตมีการคลายตัวหรือไม่
  • ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งกำลัง ระบบหล่อลื่น ระบบการควบคุม ระบบเชื้อเพลิง ระบบความร้อนและมอเตอร์ในการทำงาน
  • ตรวจสอบม้วนสลิงรอก ม้วนสลิงเคลน ถึงการใช้งานมีความพร้อมในการใช้งานต่อหรือไม่
  • ตรวจสอบสัญญาณเตือนต่าง ๆ มีความพ้อมในการใช้งานหรือไม่ มองเห็น หรือ ได้ยินชัดเจนหรือไม่
  • ทดสอบการยกยกน้ำหนัก มีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ โดยจะมีการทอสอบตามพิกัดการยกของมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนด

การตรวจ สอบ เครน นั้นจะมีความสำคัญอย่างมาก และ เราควรจะตรวจสอบตามวาระที่กำหนดของเราด้วยเช่นกัน เพื่อให้ในการใช้งาน เครน และ ปั่นจั่นนั้นมีความพร้อมในการทำงานที่สูงสุด และ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งานก่อนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก