วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำแม่น

วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำแม่น
September 19, 2020 0 Comments

          อ่านให้จำแล้วทำให้เข้าใจ แค่นี้เลยสำหรับการอ่านหนังสือสอบที่จะได้ผล นอกจากการอ่านที่จะทำให้ไปสอบได้แล้วนั้น การเข้าใจยังทำให้ความรู้นั้นติดตัวเราไปตลอด ยากที่จะเลือนหาย การอ่านหนังสือเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหา หรือสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และสร้างเสริมจินตนาการให้กับผู้อ่าน การอ่านมีหลายประเภท ทั้งการอ่านเพื่อความบันเทิง การอ่านเพื่อหาคำตอบบางสิ่ง การอ่านเพื่อทบทวนความรู้ หรือการอ่านเพื่อจดจำ ก่อนการอ่านจึงจำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ก่อนเพื่อกำหนดวิธีและทิศทางการอ่าน การอ่านเพื่อจะจดจำและเข้าใจก่อนการสอบ ควรทำ ดังนี้

  1. คำนำ สารบัญ สรุป เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่จริงแล้วเป็นส่วนที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ ซึ่งเมื่อนำไปต่อยอด ขยายความด้วยเนื้อหาก็อาจจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปอีก การอ่านคำนำ สารบัญ และบทสรุปก่อนเข้าสู่เนื้อหาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบเนื้อหาโดยรวม และเป็นช่วงเวลาที่รวบรวมความคิด หรือความจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาให้ปะติดปะต่อกันในหัวได้ ซึ่งความคิดที่ถูกกระตุ้นขึ้นมานี้จะช่วยให้เมื่อเริ่มต้นอ่านจะสามารถทำความเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
  2. การอ่านที่ดีควรไม่มีสิ่งเร้าอื่นๆ ในการอ่านหนังสือควรจะเป็นสาถานที่เงียบๆ ผู้คนไม่เยอะ ซึ่งทำให้เราเสียสมาธิได้ง่าย การเพ่งสมาธิไปที่การอ่านเพียงอย่างเดียว ช่วยให้การทำงานกันของร่างกายทุกส่วนประสานกันไปที่จุดเดียว เพราะหากระหว่างอ่านหนังสือแล้วมีการเปิดเพลง หรือพูดคุยกับเพื่อนจะทำให้สมองต้องแยกส่วนในการทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการอ่านและการท่องจำลดลง
  3. กระตุ้นสมองด้วยการขยับตัวขณะอ่าน การขยับตัวอาจจะเป็นการขยับนิ้วไปด้วยระหว่างการอ่าน การพลิกตัว การเปลี่ยนท่านั่ง การหมุนปากกา การขยับขาและแขน และการอ่านออกเสียง เป็นวิธีการที่จะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ง่วง ไม่เบื่อ ารขยับตัวนี้ควรเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นวิธีสร้างความผ่อนคลายให้ผู้อ่านได้ดีอีกวิธีหนึ่งด้วย ช่วยให้การอ่านไม่ตึงเครียดจนเกินไป
  4. กำหนดเวลาในการอ่าน  ช่วงเวลาในการอ่านทบทวนหนังสือหรือท่องจำบทเรียนไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะเป็นการใช้งานสมองหนักเกินไป การกำหนดเวลาในการอ่านสามารถเริ่มต้นด้วยระยะเวลาสั้น ๆ อย่าง 30 นาทีก่อนในช่วงแรก แต่ในช่วงที่กำหนดเวลาอ่านหนังสือจะต้องอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่มีการทำกิจกรรมอื่นแทรกระหว่างอ่านหนังสือ เพื่อฝึกสมาธิให้ร่างกายจดจ่อกับการอ่านหนังสือให้นานที่สุด
  5. ทบทวนเนื้อหาอยู่เสมอ ในระหว่างวันที่ไม่ได้อ่านท่องจำบทเรียนแล้ว ผู้อ่านสามารถคิดทบทวนเนื้อหาคร่าว ๆ ในหัวระหว่างทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ เพื่อให้สามารถจดจำบทเรียนได้นานขึ้น เมื่อทำบ่อย ๆ จะเกิดความคุ้นชินและเกิดการท่องจำบทเรียนอยู่เสมอ และเป็นการยากที่จะลืม