สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อไปสัมภาษณ์งาน

สมัครงานภูเก็ต
October 27, 2020 0 Comments

หลังจากที่ผ่านด่านการสมัครงานมาแล้ว เมื่อทางบริษัทรับคุณเข้าเป็นตัวเลือกในการทำงาน สิ่งที่คุณจะเจอในขั้นต่อไปก็คือการสัมภาษณ์งาน ซึ่งในด่านนี้แหละ ที่มีผู้สมัครจำนวนไม่น้อยต้องตกม้าตาย เพราะส่วนใหญ่คิดว่าง่ายเลยเกิดความชะล่าใจขึ้น ดังนั้นจึงทำให้การสมัครที่คิดว่าง่ายเลยต้องพลาดไป หากไม่มีการเตรียมการมาก่อน บอกเลยว่าการสัมภาษณ์ จะทำให้คุณเสียใจได้ 

ดังนั้นเราจึงต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์ก่อน ส่วนใหญ่คนที่พลาดในการสัมภาษณ์ จะเป็นการเผลอทำในสิง่ที่ไม่ควรทำ และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร ทำให้คนที่สัมภาษณ์เข้ารับเราเข้าเป็นตัวเลือกในการทำงาน คุณจำเป็นต้องสมัครงานภูเก็ตใหม่อีก เป็นการเสียเวลาเปล่า แล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน 

สิ่งที่ไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน 

1.ว่าร้ายที่ทำงานเก่า 

เมื่อคุณออกมาจากบริษัทเก่าแล้ว ไม่ว่าจะออกมาด้วยดีหรือว่าไม่ดีก็ตาม หากเจ้าหน้าทีที่สัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์คุณว่าเพราะอะไรถึงออก หากคุณตำหนิติเตียนสถานที่ทำงานเก่าว่าไม่ดอย่างงั้นอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะรับฟังคุณด้วยความตั้งใจ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นด้วยกับคุณ ดังนั้นหากคุณเผลอพูดเรื่องพวกนี้ออกมา มีความเป็นไปได้ทีเดียวที่เขาจะไม่รับคุณเข้าทำงาน เพราะเป็นคนไม่มีบุญคุณคน 

2.แต่งตัวไม่ให้เกียรติ 

เมื่อคุณเข้าไปในห้องงสัมภาษณ์ สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่เขาจะดูก็คือเรื่องของการแต่งตัวของคุณ ว่าคุณแต่งตัวอย่างไร จะมองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียว หากคุณแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่ หรือไมถูกกาลเทศะ นั่นแสดงว่าคุณไม่ให้ความเคารพเขา และไม่ความเคารพสถานที่ แน่นอนว่าเขาจะไม่อยากรับคุณเข้าไว้ร่วมงานด้วย 

3.แสดงอาการหยาบคายออกมา 

การสัมภาษณ์คุณควรเลือกใช้คำพูดที่ดี ที่เป็นทางการ ไม่ใช่ใช้ถ้อยคำทั่วไปเหมือนกับพูดกับเพื่อนร่วมงาน เพราะอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามาสัมภาษณ์เรานั้นเขาเป็นคนที่จจะคัดเลือกเราเข้าร่วมงานด้วย หากเผลอไปทำอาการอย่างนั้นออกมาเมื่อไหร่ มีหวังที่เราจะต้องไปหา สมัครงานภูเก็ต* ใหม่ทันที เพราะเขาไม่เลือกแน่นอน 

4.บ่นปัญหาชีวิต 

ปัญหาชีวิตทุกคนมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าใครจะพูดออกมาหรือไม่เท่านั้น และในการสัมภาษณ์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาเป็นอันขาด เพราะว่าจะทำให้เราดูแย่และทำให้ผู้สัมภาษณ์เขามองเราในทางที่ไม่ดี เพราะเป็นเรื่องที่เราควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองอยู่แล้ว  

5.ตอบคำถามไมได้ 

เมื่อคุณไปสัมภาษณ์งาน ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องถามคำถามเราบ้างแน่นอน หากคุณตอบคำถามเหล่านั้นไม่ได้เลย จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เตรีมตัวมาดีพอ และเมื่อคุณตอบไม่ได้ ผลลที่ตามมาก็คือคะแนนของคุณจะลด จนเขาไม่รับคุณเข้าทำงานด้วย 

ดังนั้นหากคุณอยากจะสมัครงานภูเก็ตให้ได้ทันที ก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเสมอ รู้ว่าอะไรควรนพูดไม่ควรพูด ให้ทำการบ้านไปให้มากที่สุด แล้วเมื่อนั้นแหละโอกาสที่คุณจะได้เข้าร่วมงานจะมีมากกว่าเดิม