“ เครื่องวัดแก๊ส ” ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดแก๊ส
November 2, 2020 0 Comments

การเกิดอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุหลักมาจากการรั่วไหลแก๊ส ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่รั่วไหล ถ้าแก๊สที่รั่วไหลเป็นแก๊สไวไฟก็จะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด แต่ถ้าเป็นแก๊สที่มีพิษก็จะทำให้เกิดพิษอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส หรือติดตั้งเครื่องวัดแก๊ส เพื่อป้องกันอันตรายความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องวัดแก๊ส คือ

เครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจจับและแจ้งเตือนจากความผิดปกติของแก๊ส ได้แก่ 

  • ตรวจหาจุดที่แก๊สรั่วไหล 
  • ระดับความเข้มของการรั่วไหล 
  • ตรวจจับก๊าซฮาโลของระบบป้องกันอัคคีภัย

โดยเครื่องวัดแก๊สมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน การตรวจสอบกระบวนการผลิต การดับเพลิงและเหมืองแร่ โรงงานปิโตเคมี  โรงงานผลิตแก๊ส LPG และอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิดอันตรายจากความผิดปกติของแก๊สที่อาจจะส่งผลต่อบุคคลและสถานที่ได้ อาศัยหลักทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีเสถียรภาพสูงหากเกิดความผิดปกติจากแก๊ส โดยอ่านค่าปริมาตรของแก๊สชนิดต่างๆได้ทันที

เครื่องวัดแก๊สมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ 

  • เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา
  • แบบติดตั้งที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล มีปุ่มเปิด-ปิด ปุ่มตั้งค่า และตัวเซ็นเซอร์

ข้อดีของเครื่องวัดแก๊ส

  • เพิ่มความปลอดภัยขั้นสูง

ความปลอดภัยของพนักงาน คือ เป้าหมายอันดับหนึ่ง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากความผิดปกติของแก๊ส โดยอุปกรณ์จะแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟ LED ทันที เมื่อต้องอพยพออกจากพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ 

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องวัดแก๊สสามารถบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ได้ โดย ตัวเครื่องจะเก็บบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลผ่านซอฟท์แวร์ สามารถแจ้งข้อมูลการเตือนสามารถประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง และวางแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยที่สุด

  • การบำรุงรักษาต่ำ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดอย่างไรก็ตาม เครื่องวัดแก๊สยังสามารถเลือกรูปแบบในการวัดค่าของแก๊สชนิดต่างๆ ได้โดยเฉพาะทั้งออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ อีกทั้งยังได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด เพื่อลดความเสี่ยงความสูญเสียที่อาจจะขึ้น จากปัญหาแก๊สรั่วไหล ซึ่งนำมาสู่การเกิดเพลิงไหม้นั่นเอง