เรียนอะไรไม่ตกงาน

เรียนอะไรไม่ตกงาน
July 19, 2020 0 Comments

          สถานการณ์ในปัจจุบัน ยากจะบอกได้ว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้เมื่อใด ผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจ ทำให้ผู้คนตกงานกันอย่างล้นหลาม คนไทยไร้อาชีพเป็นอย่างมากในช่วงวิกฤตนี้ เพียงส่งผลกระทบต่อวัยทำงาน วิกฤตเหล่านี้ ยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่กำลังจะมองหาที่เรียนที่ศึกษา ซึ่งถ้าหากไม่คิดและไม่วางแผน ก็อาจจะทำให้ตกงานในอนาคต เนื่องจากเลือกเรียนในสิ่งที่ตลาดการทำงานไม่ได้สนใจมากสักเท่าไหร่ วันนี้จะมาลองนำเสนอน้องๆ ที่กำลังจะมองหาคณะและสาขาวิชาที่อยากจะเรียนและไม่ตกงานกันเลยดีกว่า

          สายการแพทย์ อย่างสาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry)  แน่นอนว่ากว่าจะเรียนจบทำเอาเลือดตาแทบกระเด็นกันเลยทีด้วย กับการเรียน 6 ปี ที่ต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง รวมถึงความละเอียดอ่อนและตั้งใจ เพราะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคน หรือ สัตว์ ก็ตาม คนที่เรียนในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นคนที่มีความขยัน ทุ่มเท มากๆ อีกด้วย แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว บอกได้เลยว่าอาชีพทางด้านนี้ได้รับค่าตอบแทนคุ้นอย่างแน่นอน โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 2,280,234 บาทต่อปี

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมอาคารหรือการวางแผน (Architecture, Building or Planning) เป็นสาขาวิชาที่นอกจากมีพรสวรรค์ในตัวแล้ว จะต้องมีความขยัน หมั่นเพียร เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียด ในการจัดทำหรือวางแผนการสร้างอะไรบางอย่าง ป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นอย่างดี โดยสาขาวิชานี้ผู้ที่เรียนจบสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายตำแหน่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน และการออกแบบ อาคาร สถานที่ต่างๆ

          สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป (Engineering) เป็นศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคม จึงทำให้อาชีพทางด้านวิศวกรรมมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากวิศวกรจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้

          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน (Chemical, Process and Energy Engineering) เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยผู้ที่จบทางด้านนี้จะต้องทำงานด้านการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐและประเทศเป็นอย่างมาก

          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นอาชีพที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงสามารถเลือกที่จะทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ฯลฯ ได้