เว็บส่ง sms หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

เว็บส่ง SMS
December 21, 2020 0 Comments

SMS ย่อมาจากคำว่า Short Message service หรือบางคนอาจเรียกว่า Text messaging ซึ่งเป็นการส่งข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 160 ตัวอักษรต่อ 1 ข้อความ และการส่ง SMS นั้นสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้ได้แก่ การส่ง SMS จากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง และการส่ง SMS จากเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือหลายๆ เบอร์พร้อมกันผ่านการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว หรือที่เรียกว่า Bulk sms นั่นเอง

การส่งข้อความผ่าน Web ด้วยระบบ Bulk sms เป็นวิธีที่ธุรกิจนิยมใช้กัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าการส่ง SMS สำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเรื่องที่ล้าสมัย แต่ไม่ใช่สำหรับธุรกิจหรือองค์กร เนื่องจากการส่ง SMS นั้น สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้มากกว่าการส่งอีเมลธรรมดาหรือการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางแชท ยิ่งเป็น Personalize SMS ที่มีการส่ง SMS โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้รับสารลงไปด้วย ยิ่งช่วยกระตุ้นความสนใจในการเปิดอ่านได้ดี มีงานวิจัยทางการตลาดระบุว่าการส่งข้อความโดยใช้เครื่องมือ SMS ในการสื่อสารนั้นมีอัตราการเปิดอ่านสูงหรือมี Open Rate สูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม SMS จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ

ธุรกิจสามารถใช้ SMS เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้มากมาย อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแจ้งสิทธิพิเศษ ส่วนลด โปรโมชั่น แจ้งสถานะทางการเงิน หรือสถานะการจัดส่งสินค้าที่นิยมใช้กันในระบบ e-commerce ฯลฯ ข้อดีของการส่ง ผ่าน Web ด้วยระบบ Bulk sms  คือ สามารถจัดการระบบส่งได้ง่าย ช่วยให้ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการส่ง SMS ด้วยระบบ Bulk sms มากมายหลายแห่งในประเทศไทยของเรา ผู้ให้บริการบางแห่งมีบริการส่ง SMS ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายหลักและมี API ที่รองรับหลายภาษา รวมถึงช่วย support ข้อมูลทำให้ธุรกิจสามารถวัดผลทางการตลาดได้แบบเรียลไทม์ เช่น ใช้ตรวจสอบว่าผู้รับ SMS นั้นมีการเปิดอ่านข้อความแล้วหรือยัง หรือมี feedback ใดๆ ตอบกลับ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ธุรกิจสามารถนำไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนา Content พัฒนาเนื้อหาในการส่งข้อความครั้งต่อไป นอกจากนั้นการส่ง SMS ด้วยระบบ Bulk SMS ยังสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการส่งข้อความได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงการกำหนดช่วงเวลาในการส่ง หรือตั้งค่าการส่งแบบ Auto ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับการส่ง sms ด้วยระบบ Bulk sms และความสำคัญของ SMS ที่มีต่อธุรกิจ SMS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารด้านการตลาดที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามเพราะมันสามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ยิ่งหากเลือกผู้ให้บริการเว็บส่ง SMS ที่มีความน่าเชื่อถือ มีระบบการทำงานที่มีเสถียรภาพสูงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมันสามารถช่วยกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดียวกัน