ตรวจ สอบ เครน สำคัญอย่างไร ทำไมจะต้องตรวจสอบ

ตรวจสอบเครน
January 5, 2022 0 Comments

การตรวจ สอบ เครน นั้นสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นก็เพราะว่ารถเครนนั้นจะทำหน้าที่ในการใช้ในการยกของหนักต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งของที่ยกนั้นก็มีน้ำหนักที่หลากหลายและ แตกต่างกัน และ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั้นจะต้องมีตรวจ สอบ เครนไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ในการใช้งานนั้นมั่นใจได้ว่าเครนของเรานั้นจะทำงานไม่ผิดพลาด และ  มั่นใจในการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น ตรวจ สอบ เครน จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทำไมจึงจะต้องตรวจ สอบ เครน                 ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์ และ วิธีทดสอบ ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของปั่นจั่น รวมถึงกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และ สภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่อง หม้อน้ำ ใน ปี  พศ.2552 นั้นได้มีกำหนดให้ทุกหน่วยงานนั้นนำเครน หรือปั่นจั่นที่ใช้งานแล้วต้องไปตรวจสอบเครน หรือ ทดสอบในทุก ๆ 3 เดือน และ ทุก ๆ 6 เดือน …