การรักษาต้อกระจกมีกี่แบบ แต่ละแบบมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร?

รักษา ต้อกระจก
August 11, 2022 0 Comments

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น สิ่งที่ตามมาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย นั่นก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ โรคต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตาโดยตรง ทำให้ตาพร่า มองเห็นได้ไม่ชัดเหมือนเดิม และหากปล่อยเอาไว้นานขึ้น ก็อาจจะเสี่ยงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้อีกเลย แต่ถ้า รักษา ต้อกระจก ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถกลับมาหายเป็นปรกติได้เหมือนกัน  รูปแบบของการรักษาต้อกระจก  เพราะฉะนั้นวันนี้ เราจึงพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคต้อกระจกก่อน ว่ามีกี่รูปแบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ในปัจจุบันนั้น รูปแบบของการรักษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันก็คือ  การรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด เป็นการรักษาที่ต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆ คือเมื่อรู้ตัวว่าเริ่มต้นต้อกระจก ก็ต้องมีการรักษาตั้งตอนแต่นั้นเลย โดยวิธีการรักษาได้แก่ การตัดแว่นให้เหมาะสมกับสายตาในขณะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแสงต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับดวงตา และเสี่ยงทำให้ตาเสียหายเร็วขึ้น และยังเป็นการชะลอความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกอีกด้วย   การรักษาด้วยการผ่าตัด เป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะว่าผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นเป็นปรกติได้ ถ้าหากได้รับการผ่าตัดอย่างถูกต้อง โดยจุดประสงค์ของการผ่าตัด ก็เพื่อเป็นการเอาเลนส์แก้วตาที่เสื่อมออกไป แล้วใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปแทนของเดิม   ข้อดี-ข้อเสีย ของการรักษาต้อกระจกแต่ละแบบ  สำหรับขั้นตอนของการ รักษา ต้อกระจก ด้วยวิธีการผ่าตัดนั้น ก็มีอยู่หลายแบบเช่นกัน แต่ละแบบ ก็จะมีข้อดีต่างกันออกไป ได้แก่  การผ่าตัดเพื่อลอกต้อกระจก เป็นการผ่าตัด …